Zoznam kandidátov a kandidátok do Akademického senátu VŠVU - voľba 25. 10. 2022

Abecedný zoznam kandidátov a kandidátok do Akademického senátu VŠVU, vytvorený po otvorení urien a sčítaní návrhov dňa 11. 10. 2022.

Volebná komisia sa zišla v zložení:

 • Predseda: Doc. Mgr. art. And rás Cséfalvay, ArtD.
 • Členky za zamestnaneckú časť: doc. M.A. Blanka Cepková, doc. M.A. Mária Fulková, doc. Mgr.art. Klaudia Kosziba, ArtD.,
 • Člen za študentskú časť : Marcel Korec

Účelom stretnutia bolo otvorenie zapečatených volebných urien s návrhmi kandidátov do AS VŠVU, ktoré bolo možné predkladať do 11. 10. 2022 do 12,00 h. Viac informácií TU.

Návrhy boli zosumarizované do abecedného volebného zoznamu pre tajné voľby do nového AS VŠVU, ktoré sa uskutočnia dňa 25. 10. 2022. Viac informácií TU.

 

Navrhnutí kandidáti do zamestnaneckej časti AS VŠVU

Jednotliví kandidáti do študentskej časti AS VŠVU

 


Navrhnutí kandidáti do zamestnaneckej časti AS VŠVU:

 1. Blaško Križanová Jana, doc. Mgr. art., ArtD.
 2. Čierny Anton, prof. Mgr. art.
 3. Demeter František, Mgr. art.
 4. Gerbócová Beata, Mgr. art., ArtD.
 5. Halada Vít, doc. Mgr. art., ArtD.
 6. IIková Jana, Mgr. art., ArtD.
 7. Jablonská Beata, Mgr. PhD.
 8. Kralovič Ján, Mgr. PhD.
 9. Laššák Marián, doc. Ing., Mgr. art., ArtD.
 10. Lindák Lukačovičová Lenka, Mgr. art., ArtD.
 11. Macho Pavol, doc., Mgr. art.
 12. Makar Robert, doc. Mgr. art., ArtD.
 13. Nováková Markéta, doc. Mgr. art., ArtD.
 14. Novotný Matej, Mgr. PhD.
 15. Paľo Ľubo, doc. Mgr. art.
 16. Pézman Andrea Mgr. art. Ing. arch.
 17. Peuch Barbora, doc. Mgr. art., ArtD.
 18. Piaček Martin, doc., Mgr. art., ArtD.
 19. Pišteková Danica, Mgr. art., ArtD.
 20. Rosmány Matej, Mgr. art., ArtD.
 21. Strassner Gabriel, doc. Mgr. art.
 22. Sedlačík Rastislav, Mgr. art. ArtD.
 23. Šebeková Zuzana, doc. Dipl. Des., ArtD.
 24. Šille Erik, Mgr. art.
 25. Triaška Stefanović Olja, doc. Mgr. art., ArtD.
 26. Tornayi Michal, Mgr. art., ArtD.

 


Jednotliví kandidáti do študentskej časti AS VŠVU:

1. Fecko Filip

2. Cabala Katarína

3. Devečka Dominik

4. Dolinská Daniela

5. Dzurek Samuel Gregor

6. Minichová Celestína

7. Poliaková Jaroslava

8. Rapant Marko

9. Šupolová Zuzana

10. Večerná Lucia