Zahraničné oddelenie

Zahraničné oddelenie VŠVU koordinuje a metodicky usmerňuje aktivity školy v oblasti medzinárodnej spolupráce, organizačne a administratívne zabezpečuje výberové konania na pobyty študentov v zahraničí nielen v rámci programu Erasmus+, ale aj na základe bilaterálnych dohôd.

Zahraničné oddelenie VŠVU koordinuje a metodicky usmerňuje aktivity školy v oblasti medzinárodnej spolupráce. Vyhodnocuje výsledky internacionalizácie a pripravuje podklady pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji. Podieľa sa na príprave zmlúv o spolupráci s partnerskými školami a ďalšími inštitúciami v zahraničí, zabezpečuje ich evidenciu a aktualizáciu.

V rámci Zahraničného oddelenia prebieha inštitucionálna koordinácia programu Erasmus+, čiže komplexného vedenia jeho organizačnej, administratívnej a finančnej agendy. Zahraničné oddelenie organizačne a administratívne zabezpečuje výberové konania na pobyty študentov v zahraničí nielen v rámci programu Erasmus+, ale aj na základe bilaterálnych dohôd. Okrem toho koordinuje študijné pobyty zahraničných študentov na VŠVU a tiež praktické stáže študentov VŠVU v zahraničí. Metodicky zaisťuje a vykonáva agendu zahraničných pracovných ciest zamestnancov VŠVU, ako aj prijímania cudzincov (zahraničných hostí, pedagógov, výskumných pracovníkov) na pobyt na VŠVU.

- Nájdete nás v Kancelárii č. 316 (3. poschodie, budova HV18)

- V prípade záujmu o konzultácie ohľadom mobilít si dohodnite termín.

* Mimo úradných hodín nás môžete kontaktovať prostredníctvom mailu alebo telefonicky v čase 9:00 - 16:30.

Kontakt

Zahraničné oddelenie

Adresa
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Úradné hodiny
Pondelok
nestránkový deň (closed)
Utorok
09:00 – 11:30
Streda
09:00 – 11:30
Štvrtok
09:00 – 11:30
Piatok
nestránkový deň (closed)
Mapa
Mapa

Pracovníci