Spoločnosť Jaromíra Krejcara

Spoločnosť  Jaromíra Krejcara (SJK)  je nezisková organizácia poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktorej cieľom je záchrana, obnova a následná ochrana, údržba bývalého Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach.

“Machnáč je nesmierne dôležitá pamiatka pre budúcnosť našej krajiny. Reprezentuje sociálne a humanistické hodnoty, ktoré prekračujú naše hranice a prepájajú slovenskú architektúru s tým najlepším, čo vzniklo v európskom prostredí. Je preto našou prioritou sústrediť sily na záchranu tejto kultúrnej pamiatky.”

Cieľom neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK) je odkúpenie budovy. Vysporiadanie majetkových práv je nevyhnutným predpokladom na realizáciu zámeru záchrany. Následná pamiatková obnova a budúca udržateľná funkcia budú predmetom rozsiahlej výskumnej činnosti realizovanej v spolupráci s vedeckými a vzdelávacími inštitúciami, ktoré projekt SJK podporujú.

Druh všeobecne prospešných služieb:

 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 
 • záchrana, obnova a následná ochrana, údržba Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach
 • rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít v Liečebnom dome Machnáč
 • realizácia projektov z grantových fondov
 • dobrovoľnícke aktivity
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
 • prednášková a lektorská činnosť v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva 20. storočia
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 • vzdelávacie, konzultačné, poradenské služby, sieťovanie v rámci regiónu

Zakladatelia SJK:

 • občianske združenie Archimera
 • architekt Martin Zaiček
 • fotografka Andrea Kalinová
 • historička umenia, rektorka VŠVU Bohunka Koklesová. 
 • Okrem zakladateľov sú členkami správnej rady:
 • Ľubica Vitková, prorektorka STU
 • Henrieta Moravčíková, vedúca Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV 
 • Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka Trenčianskych Teplíc 

Riaditeľ: Martin Zaiček

Predsedníčka správnej rady: Bohunka Koklesová

Revízor: Michal Sládek

webové stránky SJK: https://jaromirkrejcar.com/