Grafika a iné médiá

Katedra grafiky a iných médií je názorovo široko koncipovaná katedra, ktorá umožňuje rozvoj výtvarného myslenia a cítenia, realizovaného v grafických a iných médiách. Súčasťou vzdelávacieho procesu sú exkurzie, workshopy, zahraničné stáže študentov a výmenné pobyty.

Katedra grafiky a iných médií kladie dôraz na zachovanie tradície grafiky a zároveň aj dynamicky a pružne reaguje na aktuálne tendencie, premeny v oblasti grafiky a presahov jednotlivých médií, intermedialitu vizuálneho umenia. V rámci troch ateliérov, laboratória ilustrácií a ich nápomocných predmetoch dáva priestor rozvíjať vlastný (individuálny) výtvarný jazyk študentov na poli grafiky a ilustrácie. Študenti majú možnosť sa voľne pohybovať naprieč médiami, popri osvojovaní klasických grafických techník experimentovať a vytvárať vlastné autorské postupy. Za posledné roky na katedre pribudli predmety reflektujúce rýchly vývoj digitálnej technológie, 2D grafiky, presahov grafického média do priestoru, novodobých podôb ilustrácie a knižnej tvorby. Novodobé technológie a formy, ale aj inovatívne využívanie klasických grafických techník sa vzájomne ovplyvňujú s novým charakterom zmýšľania študentov a prinášajú tak nové vizuálne podoby grafiky, čo do obsahu, materiálovosti, technického spracovania ale aj rozmerov.