Textilná tvorba

Zameranie katedry sa pohybuje v rozmedzí od voľnej tvorby až po dizajn.

Počas štúdia sa študenti oboznámia s textilným materiálom ako výtvarným prostriedkom, pomocou ktorého môžu rozvíjať svoje plošné i priestorové cítenie. Oboznámia sa s textúrou i štruktúrou materiálu, s jeho farebným pôsobením a textilnými technikami. Praktické štúdium je podporené i teoretickými predmetmi, ktoré dopĺňajú znalosti v textilnom odbore. Vďaka novým technológiám má katedra ambíciu skvalitniť postup vývoja a realizácie nových textilných materiálov, textilných dezénov, tvorbu prototypov v odevnom a textilnom dizajne a vznik experimentálnych textilných diel.

Katedra textilnej tvorby

Ateliéry

Vedúca katedry

Členovia katedry

Technickí pracovníci

Tajomníčka

Externí pracovníci:

Mgr.art. Broňa Žúrková Brůčková, ArtD.
Mgr. art. Anna Blonská
Mrg.art. Soňa Sadílková, ArtD.
Mgr.art. Veronika Muchová

Doktorandi:

Mgr. art. Maja Božović Bažik
Mgr. art. Ludmila Haring (externá forma)
- predmet: Udržateľnosť v odevnom/textilnom dizajne a výrobe I., II.
Mgr. art. Alexandra Opoldusová
- predmet: Digitálna kresba ihlou
MA Petra Vicianová