Ochrana osobných údajov

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ (EÚ 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti zodpovedná osoba pani Katarína Pavlová, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 00157805, Bratislava 81437, Hviezdoslavovo nám. 18 ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby  o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom

Na stiahnutie

Kontakt

Bc. Katarína Pavlová
zo@eurotrading.sk