Úžitkové umenie

Katedra úžitkového umenia je katedrou umeleckej tvorby, remesla a dizajnu a poskytuje výučbu v troch výtvarných médiách: sklo, keramika, kov.

Od študentov sa očakáva vysoká miera osobného zanietenia pre štúdium, inovatívne myslenie a ochota k výkonom s vysokou ambíciou zvedavosti a z nej vyplývajúcej tvorivosti. Katedra a ateliéry v individuálnych programoch výučby poskytujú tie najlepšie podmienky pre rozvoj tvorivej osobnosti študenta, aby mohol rozvíjať svoj talent a tvorivé schopnosti v celej šírke. Výučba je základom pre podnecovanie individuálnej kreativity, intelektuálne uchopenie témy a schopnosť voľby technologického riešenia s predpokladom schopnosti realizovať finálne artefakty. Jednotlivé sféry sa počas štúdia prelínajú a doplňajú tak, aby študent mohol rozvíjať svoju výtvarnícku a dizajnérsku osobnosť, a tak sa stal úspešným autorom v praxi. Vysoká úspešnosť absolventov v praxi, individuálne úspechy, ako aj úspešné pozície v rámci domácej i zahraničnej výtvarnej scény sú známkou vysokej kvality výučby na katedre.