Vít Halada

Meno
doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
Pozícia
Docent

Predmety:

  • Metódy urbárneho výskumu I., II.
  • Urbanizmus - projekty pre mesto I., II.