Vít Halada

Meno
doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
Pozícia
Docent

Prezentácia online:

www.nla.sk

Vít Halada @ SKA

Vít Halada @ Archiweb


Predmety:

  • Ateliér architektúry II.
  • Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie)
  • Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie)
  • Analýza I. - architektonické dielo
  • Analýza II. - autori a autorské programy
  • Tvorba urbánneho a krajinného prostredia I., II.
  • Urbanizmus - projekty pre mesto I., II.
  • Základy výskumu a experimentálnej tvorby - konštrukcie, materiály, ekológia, typológia v architektúre II., IV.