Aktuálne vnútorné predpisy

Aktuálne vnútorné predpisy a smernice rozdelené podľa oblastí

*Momentálne prechádzame ako škola no nový systém zverejňovania smerníc. V prechodnom období od 1.6. 2023 budú aktualizované smernice rozosielané zamestnancom VŠVU na pracovné emaily.

 

Akademický senát

Agenda akreditácií

Ekonomická oblasť

*Smernice účinné od 1.6.2023: 6/K/23 postup pri výkone finančnej kontroly vr. 1 prílohy, a 1/K/23 vozový park, používanie služobných vozidiel ste obdržali emailom 1.6.2023

Etická rada

Galéria Medium

Štatút galérie MEDIUMPDF, 224 KB

Habilitácie, inaugurácie

Knižničný poriadok

Kolektívna zmluva

Ochrana osobných údajov

Organizačný poriadok, Pracovný poriadok

Umelecká rada

Rokovací poriadok Umeleckej rady VŠVUPDF, 301 KB

Správna rada

Strategické dokumenty

Štatút VŠVU

Študenti, štúdium, štipendiá, poplatky

Študijný poriadok

Tvorba sociálneho fondu, Príspevok na rekreáciu

*Smernice účinné od 1.6.2023: 4/K/23 zásady pre tvorbu a použitie Sociálneho fondu a 5/K/23 príspevok na rekreáciu ste obddržali emailom 1.6.2023

Výberové konania