Akademická knižnica

Hlavným poslaním Akademickej knižnice VŠVU je knižnično-informačné zabezpečenie pedagogického procesu a umelecko-vedeckej práce pedagogických zamestnancov, poslucháčov vysokej školy, ale aj používateľov z iných pracovísk.

Nové knižné prírastky

Dalgaard, Lotte; Adam, Paulette; Thread magic: weaving for shape and texture; [Ringsted]: Forlaget Mellemvaerk, 2021
Dalgaard, Lotte; Adam, Paulette; Thread magic: weaving for shape and texture; [Ringsted]: Forlaget Mellemvaerk, 2021.
Vannier, Charlotte; From thread to needle: contemporary embroidery art; Berkeley: Gingko Press, 2019
Vannier, Charlotte; From thread to needle: contemporary embroidery art; Berkeley: Gingko Press, 2019.

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia