Akademická knižnica

Hlavným poslaním Akademickej knižnice VŠVU je knižnično-informačné zabezpečenie pedagogického procesu a umelecko-vedeckej práce pedagogických zamestnancov, poslucháčov vysokej školy, ale aj používateľov z iných pracovísk.

Nové knižné prírastky

Fowkes, Maja; Fowkes, Reuben; Central and Eastern European art since 1950;  Londýn: Thames & Hudson, 2020
Fowkes, Maja; Fowkes, Reuben; Central and Eastern European art since 1950;  Londýn: Thames & Hudson, 2020.
Morganová, Pavlína; Nekvindová, Terezie; Svatošová, Dagmar; Výstava jako médium: České umění 1957-1999; Praha: Akademie výtvarných umění, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2020
Morganová, Pavlína; Nekvindová, Terezie; Svatošová, Dagmar; Výstava jako médium: České umění 1957-1999; Praha: Akademie výtvarných umění, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2020.
(ed.) Pokorný, Petr; Storch, David [et al.]; Antropocén; Praha: Academia, 2021
(ed.) Pokorný, Petr; Storch, David [et al.]; Antropocén; Praha: Academia, 2021.

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia