Rastislav Sedlačík

Meno
Mgr. art. Rastislav Sedlačík, ArtD.
Pozícia
Vedúci katedry
Vedúci ateliéru

Prezentácia online:

www.ra100sedlacik.sk

https://www.works.io/rastislav-sedlacik


Predmety:

  • Ateliér 3EAM
  • Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie)