Architektonická tvorba

Katedra architektonickej tvorby je malou, ale vplyvnou školou architektonického navrhovania, kde študenti ťažia z intenzívneho kontaktu s pedagógmi.

Katedra architektonickej tvorby
a1 – Virtuálne štúdio, ateliér P. Hájka – Kameňolom Zbraslav, 2015
a1 – Virtuálne štúdio, ateliér P. Hájka – Kameňolom Zbraslav, 2015
a1 – Virtuálne štúdio, ateliér P. Hájka – Mesačná dedina, 2018
a1 – Virtuálne štúdio, ateliér P. Hájka – Mesačná dedina, 2018
a2 – Virtuálne štúdio, ateliér P. Hájka – Mesto na trati, 2017
a2 – Virtuálne štúdio, ateliér P. Hájka – Mesto na trati, 2017
a2 – Ateliér V. Haladu a B. Brádňanského – Inhabit the Ruin – Dávid Nosko, 2017
a2 – Ateliér V. Haladu a B. Brádňanského – Inhabit the Ruin – Dávid Nosko, 2017
a2 – Ateliér V. Haladu a B. Brádňanského – Lido terrain vague – Nishita Talatiya, 2020
a2 – Ateliér V. Haladu a B. Brádňanského – Lido terrain vague – Nishita Talatiya, 2020
a2 – Ateliér V. Haladu a B. Brádňanského – Stairs to nowhere – Nikol Bodnárová, 2018
a2 – Ateliér V. Haladu a B. Brádňanského – Stairs to nowhere – Nikol Bodnárová, 2018
a3 – Ateliér J. Studeného – Modely Jahodná – Katarína Kocková, Karin Guziová, 2020
a3 – Ateliér J. Studeného – Modely Jahodná – Katarína Kocková, Karin Guziová, 2020
a3 – Ateliér J. Studeného – Modely Jahodná – Kristína Betušová, Viliam Jankovič, 2019
a3 – Ateliér J. Studeného – Modely Jahodná – Kristína Betušová, Viliam Jankovič, 2019
a3 – Ateliér J. Studeného – Modely Malý Dunaj – Chris Varga, 2019
a3 – Ateliér J. Studeného – Modely Malý Dunaj – Chris Varga, 2019
a4 – Urbánne stratégie, ateliér J. Kopca - Povrazník, 2019 (foto: Ján Viazanička)
a4 – Urbánne stratégie, ateliér J. Kopca - Povrazník, 2019 (foto: Ján Viazanička)
a4 – Urbánne stratégie, ateliér J. Kopca - Míľniky, 2020 (foto: Šimon Parec)
a4 – Urbánne stratégie, ateliér J. Kopca - Míľniky, 2020 (foto: Šimon Parec)
a4 – Urbánne stratégie, ateliér J. Kopca - Terminál, 2020 (foto: Šimon Parec)
a4 – Urbánne stratégie, ateliér J. Kopca - Terminál, 2020 (foto: Šimon Parec)
Prípravný kurz architektúry, ateliér Z. Holoczyho – Eva Kvašayová, 2015
Prípravný kurz architektúry, ateliér Z. Holoczyho – Eva Kvašayová, 2015
Výskum
Výskum
Inžiniersky kabinet, ateliér S. Shawkata, 2015
Inžiniersky kabinet, ateliér S. Shawkata, 2015

Ateliéry poskytujú príležitosť na nepredvídateľný, ale vždy hlboký ponor do výskumu nových architektonických nápadov, metód a techník. Podobný osobný prístup zameraný na riešenie individuálnych projektov v spolupráci s expertmi z odborov konštrukcií, materiálov alebo teórie podporuje inovatívne technické aspekty navrhovania. Prezentácia prác pred prizvanými kritikmi, prednášky významných hostí aj rôzne výstavy vyzývajú k interakciám, k jasnej prezentácii názorov a ku kritickému mysleniu.

Odkaz na facebook Katedry architektonickej tvorby:

https://www.facebook.com/KATVSVU/

Katedra architektonickej tvorby

Ateliéry

Vedúci katedry

Členovia katedry

Tajomníčka

Emeritný profesor:

prof. Ing. arch. Robert Voticky,
Dip. Arch (Kingston)

Externí pracovníci:

RNDr. Katarína Mészárosová, PhD.
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.
Ing. Dušan Dlhý, PhD.
doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.
Ing. Juraj Kralik, PhD.
RNDr. Dagmar Môťovská, PhD.

Doktorandi:

Mag. arch. Kristína Rypáková (externá forma)
Ing. arch. Jakub Kopec (externá forma)
Mgr. art. Matej Pospíšil (externá forma)
Mgr. art. Matúš Bišťan
Bc. Jana Džadoňová, M.F.A.

Archív MotionLab
– archív ateliéru MotionLab, ktorý v rokoch 2014 až 2018 viedol prof. Ing. arch Robert Voticky Dip. Arch (Kingston)