Konzultácie – Katedra intermédií

Termíny a kontakty

Konzultácie sú na študijnom programe Intermédiá zdarma a konajú sa prezenčne alebo on-line. 

V prípade záujmu kontaktujte pedagógov alebo pedagogičku: