Konzultácie – Katedra intermédií

Termíny a kontakty

Konzultácie sa konajú on-line. V prípade záujmu kontaktujte pedagógov:

Konzultácie sú na študijnom programe Intermédiá zdarma.