Dlhodobý zámer

Základný strategický cieľ Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je založený predovšetkým na skvalitňovaní a progresívnom rozvoji vo vzdelávacej, umeleckej a výskumnej činnosti a intenzívnejšom napĺňaní jej kultúrneho a humanizujúceho poslania.

Dlhodobý zámer Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na obdobie rokov 2019 – 2024 bol prerokovaný a schválený na  zasadnutí Umeleckej rady VŠVU, konanej dňa 17. 4. 2019.

Dlhodobý zámer bol prerokovaný na riadnom zasadnutí AS VŠVU dňa 11. 6. 2019 a členovia AS ho vzali na vedomie.

Na stiahnutie