Habilitačné a inauguračné konania

Informácie k priebehu a kritériám získavania umelecko-pedagogických titulov na VŠVU