Beáta Gerbócová

Meno
Mgr. art. Beáta Gerbócová, ArtD.
Pozícia
Odborná asistentka

Prezentácia online:

IG: @beatagerbocova

Beáta Gerbocová @ SCD


Predmety:

 • Ateliér textilnej tvorby v priestore
 • Digitálne navrhovanie žakárových tkanín I., II.
 • Tafting I.

 

 

 

 


Jazero, digitálne žakárové tkanie, 30x30 cm
Beáta Grebócová: Jazero, digitálne žakárové tkanie, 30x30 cm, 2018.
Autorka média: Beáta Grebócová.
Dom slečny Agáty, digitálne žakárové tkanie, 30 - 60 cm
Beáta Grebócová: Dom slečny Agáty, digitálne žakárové tkanie, 30 - 60 cm, 2016.
Autor média: Peter Ančic.
Zlaté 60te, redizajn pôvodného čalúnenia, digitálne žakárové tkanie, rozmer sedáka 30 x 30 cm
Beáta Grebócová: Zlaté 60te, redizajn pôvodného čalúnenia, digitálne žakárové tkanie, rozmer sedáka 30 x 30 cm, 2017.
Autor média: Peter Ančic.
Krásky, digitálne žakárové tkanie, rozmer sedáka 30 x 30 cm
Beáta Grebócová: Krásky, digitálne žakárové tkanie, rozmer sedáka 30 x 30 cm, 2018.
Autor média: Peter Ančic.
Aurora, digitálne žakárové tkanie, obraz 100x140 cm, lavica 35x90 cm
Beáta Grebócová: Aurora, digitálne žakárové tkanie, obraz 100x140 cm, lavica 35x90 cm.
Autor média: Peter Ančic.
Nostalgia, digitálne žakárové tkanie 3D povrchov, rôzne rozmery
Beáta Grebócová: Nostalgia, digitálne žakárové tkanie 3D povrchov, rôzne rozmery, 2020.
Majster, digitále žakárové tkanie, 140x110x50 cm
Beáta Grebócová: Majster, digitále žakárové tkanie, 140x110x50 cm, 2020.
Autorka média: Beáta Grebócová.
4 slnká, digitálne žakárové tkanie, 105x110 cm
Beáta Grebócová: 4 slnká, digitálne žakárové tkanie, 105x110 cm, 2021.
Autorka média: Beáta Grebócová.
4 slnká, digitálne žakárové tkanie, 120x100 cm
Beáta Grebócová: 4 slnká, digitálne žakárové tkanie, 120x100 cm, 2021.
Autorka média: Beáta Grebócová.

Vzdelanie:

 • 1995 – 2001 – Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, oddelenie Voľnej textilnej tvorby (prof. Eva Cisárová–Mináriková, akad. mal.)
 • 1999 – 2001– Škola úžitkového priemyslu, Kremnica, oddelenie Plošného a plastického rytia kovov

Zamestnanie:

 • 2015 – doteraz asistent s vyučovacím predmetom Digitálne navrhovanie žakarových tkanín I,II, VŠVU, Bratislava
 • 2013 – 2015 odb. asistentka – Prípravný kurz KTT, VŠVU, Ba
 • 2009 – 2013 dizajnérka v Škoda dizajn Mladá Boleslav, ČR
 • 2006 – 2009 asistentka v ateliéri Textilného dizajnu VŠVU, Ba 
 • 2001 – 2005 asistentka v ateliéri Voľnej textilnej tvorby VŠVU, Ba

Samostatné výstavy:

 • 2018 – Zamatové jazero, Dizajn štúdio ÚĽUV, Bratislava
 • 2005 – Spod sukní, Dizajn štúdio ÚĽUV, Bratislava
 • 1999 – On the way, Long gallery, Newcastle, Anglicko
 • 1999 – Len tak ľahúčko, Kysucká galéria, Čadca

Skupinové výstavy:

 • 2020 – Cyklus recyklus, Galéria X, Bratislava
 • 2020 – Design without borders, Kiscelli Museum, Budapešť,
 • 2020 – BADW, Zoya Gallery, Bratislava
 • 2019 – 3T Galerie N, Jablonec, ČR
 • 2019 – Z ateliérov, Galéria Umelka, Bratislava
 • 2019 – BADW, Staromestská galéria, Bratislava
 • 2018 – 100 rokov dizajnu 1918–2018, Slov. múzeum dizajnu, Bratislava
 • 2018 – BADW, Bless, Bratislava
 • 2017 – Textile experience, Textile centrum Haslach, Rakúsko
 • 2017 – Blízko a ďaleko, Výstava textilnej miniatúry, Galéria Umelka, Bratislava
 • 2017 – Sedí to, Dizajn štúdio ÚĽUV, Bratislava
 • 2017 – Budúcnosť textilu, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín
 • 2017 – Bienále Forma, Umelka, Bratislava
 • 2017 – #Textil, Satelit galéria dizajnu, SCD, Bratislava