Štruktúra semestra

Základné informácie o predmetoch

  • Táto sekcia je určená pre zahraničných študentov, ktorí sa hlásia na výmenný pobyt na VŠVU.