Socha, objekt, inštalácia

Katedra Socha, objekt, inštalácia spája tradíciu a aktuálny pohľad na výtvarné umenie.

Dnešná podoba katedry ponúka poslucháčom štúdium klasických techník i najsúčasnejších trendov v trojrozmernom výtvarnom umení, od klasického objektu, inštalácie či interaktívnej skulptúry k prienikom s novými médiami, animáciou, videom a videoinštaláciou.

Odborné predmety ponúkajú figurálne modelovanie a kresbu, prácu s tradičnými sochárskymi materiálmi, ako sú drevo, kameň, plasty, zváranie kovu a odlievanie do bronzu.

Okrem základných študijných možností ponúka študentom nové predmety s prizvanými domácimi aj zahraničnými lektormi a tiež rôzne workshopy a plenéry pre študentov.

Ťažiskom pri hľadaní vlastného rukopisu i názoru je konfrontácia vlastných postupov s čo najširším prehľadom o tendenciách súčasného umenia.

Katedru tvoria v súčasnosti dva ateliéry s konkrétnym programom, ktorý sa odlišuje podľa zamerania vedúceho pedagóga. Prvním je ateliér prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského ktorý je zameraný na sochu v architektúre alebo vo verejnom priestore s presahmi do iných médií. Druhým je ateliér Doc. Štefana Papča, ktorého tvorba má konceptualizovaný a intermediálny charakter, hoci jej východiskovým základom je sochárske myslenie v tradičných i nových materiáloch.