Socha, objekt, inštalácia

Katedra Socha, objekt, inštalácia spája tradíciu a aktuálny pohľad na výtvarné umenie.

Dnešná podoba katedry ponúka poslucháčom štúdium klasických techník i najsúčasnejších trendov v trojrozmernom výtvarnom umení, od klasického objektu, inštalácie či interaktívnej skulptúry k prienikom s novými médiami, animáciou, videom a videoinštaláciou.

Odborné predmety ponúkajú figurálne modelovanie a kresbu, prácu s tradičnými sochárskymi materiálmi, ako sú drevo, kameň, plasty, zváranie kovu a odlievanie do bronzu.

Okrem základných študijných možností ponúka študentom nové predmety s prizvanými domácimi aj zahraničnými lektormi a tiež rôzne workshopy a plenéry pre študentov.

Ťažiskom pri hľadaní vlastného rukopisu i názoru je konfrontácia vlastných postupov s čo najširším prehľadom o tendenciách súčasného umenia.

Katedru tvoria v súčasnosti dva ateliéry s konkrétnym programom, ktorý sa odlišuje podľa zamerania vedúceho pedagóga. Ateliér Doc. J. Hoffstädtera je o soche (objekte, inštalácii…) objektívnej, ale aj subjektívnej v najosobnejšom zmysle slova. Ateliér Doc. P. Kovačovského je zameraný na sochu v architektúre alebo vo verejnom priestore s presahmi do iných médií.

Katedra socha, objekt, inštalácia

Ateliéry

Vedúci katedry

Členovia katedry

Technickí pracovníci

Tajomníčka

Interná doktorandka:

Mgr. art. Martin Hrvol
Bc. Mgr. art. Lucia Čarnecká

Externí doktorandi:

Mgr. art. Jaroslav Kyša
Mgr. art. Juraj Rattaj

Na stiahnutie

Nové typy plastov vo výtvarnej praxi – manuálPDF, 114 KB