Konzultácie – Katedra fotografie a nových médií

Termíny a kontakty

Konzultácie sa konajú on-line. 

V prípade záujmu o štúdium fotografie na našej katedre, Vám ponúkame priame on - line konzultácie. Budeme radi keď sa s Vami porozprávame o Vašich portfóliách, fotografiách a odpovieme na Vaše otázky tykajúce sa prijímacieho pohovoru a štúdia na Katedre fotografie a nových médií. V prípade záujmu o štúdium, odporúčame uchádzačov sledovať aj katedrový FB profil ako aj instagramový účet katedry, na ktorých sa dozviete viac o nás. 

Adresy: 

 • FB page: https://www.facebook.com/kfanm
 • Instagram: https://www.instagram.com/kfanm_afad/

Pre priame informácie k prijímacím pohovorom prosím kontaktovať vedúcu katedry

V prípade záujmu o online konzultáciu kontaktujte pedagógov a interných doktorandov:

Doktorandi:

Mgr. art Ján Skaličan
jan.skalican@gmail.com

Mgr. art. Michal Huba
michalhuba@yahoo.com

Mgr. art. Zuzana Pustaiová
zuzka.pustaiova@gmail.com

Suma za jednu konzultáciu v trvaní 30 minút: 10,00 € (vrátane platnej DPH).

Poplatok za konzultácie pre uchádzačov o štúdium je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • číslo účtu: 7000077739/8180
 • IBAN:SK59 8180 0000 0070 0007 7739
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • variabilný symbol: 307

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 7739
 • Účel platby: variabilný symbol 307

Doklad o úhrade je potrebné priniesť pedagógovi na konzultáciu alebo poslať e-mailom pedagógovi.