Štúdium

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá slobodne uskutočňuje tvorivú umeleckú, vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú a kultúrnu činnosť.