Alumni

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave chce udržiavať kontakt so svojimi absolventkami a absolventmi aj po ukončení štúdia, pomôcť im pri rozbehnutí ich profesionálnej kariéry, či poskytnúť možnosť propagácie tvorby. Prostredníctvom prihlášky sa môžete stať členkou či členom Alumni klubu VŠVU a ostať so svojou alma mater aj naďalej v kontakte!

V súčasnosti je bežné, že vysoké školy sa snažia sledovať osud svojich absolventiek a absolventov. Zakladajú alumni kluby, prostredníctvom ktorých s nimi nadväzujú, udržiavajú a rozvíjajú kontakt. Je to vzájomný vzťah – škola o sebe informuje a pozýva k účasti na podujatiach a aktivitách, ktoré realizuje. Absolventky a absolventi zase prinášajú svoje osobné skúsenosti, ktoré od skončenia štúdia v profesionálnom a osobnom živote nadobudli.

Alumni klub VŠVU chce osloviť absolventky a absolventov, ktorí/é sú profesionálne i osobne previazané/í s touto inštitúciou. Chceme vytvoriť náležitý priestor, kde môžu udržiavať kontakty so svojou alma mater, spolužiačkami a spolužiakmi, pedagogičkami a pedagógmi. Naviac by VŠVU chcela konkrétnymi krokmi pomôcť začínajúcim profesionálom a profesionálkam pri štarte ich kariéry. Z tohto dôvodu VŠVU nadväzuje spolupráce s externými partnermi, ktorí napríklad poskytujú svoje priestory na účel zriadenia ateliérov (bezodplatne, alebo za symbolickú sumu), či ponúkajú možnosť umeleckej rezidencie v zahraničí.

VŠVU má za cieľ tiež informovať verejnosť a šíriť povedomie o aktivitách našich absolventiek a absolventov – ako sa im darí v profesionálnom živote po ukončení ich štúdia na našej škole. To by malo prebiehať prostredníctvom rozhovorov, ktoré budú uverejňované v rámci školského podcastu Oh_Deer, zverejňovaním výstav, projektov a úspechov na webe školy, ako aj ďalšími formami podpory a propagácie.

 

Výhody členstva v Alumni klube VŠVU:

  • Informovanie o aktuálnych akciách školy, najnovších ponukách a otvorených výzvach
  • Pozvánky na stretnutie členov a členiek Alumni klubu VŠVU
  • Bezplatné členstvo v Akademickej knižnici VŠVU

Ciele Alumni klubu:

  • podporovať kontakty a rozvíjať vzťahy s absolventkami a absolventmi VŠVU
  • poskytovať podporu pri začínajúcej kariére, a to v podobe poskytnutia ateliérov, rezidencií, a pod.
  • informovať verejnosť o aktivitách a ďalšej profesionálnej dráhe absolventov VŠVU
  • zbierať údaje o profesionálnom pôsobení svojich absolventiek a absolventov

 

Alumni klub VŠVU je neformálnym združením. Členstvo je dobrovoľné a nezáväzné. V prípade, že máte záujem registrovať sa, dostávať informácie o dianí na škole a informovať o svojich aktivitách, vyplňte prihlášku.

Koordinátor alumni klubu: