Beata Jablonská

Meno
Mgr. Beata Jablonská, PhD.
Pozícia
Odborná asistentka
Webová stránka
www.portalvs.sk
Výučba / Úradné hodiny
Pondelok
14:00 – 16:00 konzultácie
Utorok
14:00 – 18:00 konzultácie

Prezentácia online:

Beata Jablonská @ Schemnitz gallery

Beata Jablonská @ Flashart


Predmety:

 • Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I. - IV.
 • Interpretačné rámce súčasného umenia I. - III.
 • Analýza obrazu (maľba - grafika) I., II.
 • Ateliérová prax I., II.
 • Úvod do štúdia I., II.
 • Selected Chapters from Modern and Contemporary Visual Art

 

 

 


Štúdium

1987 – 1991

 • Filozofická fakulta UK v Bratislave, študijný odbor: veda o výtvarnom umení

2014

 • ukončené doktorandské štúdium dizertačnou prácou: Prítomnosť a význam maľby v stratégiách slovenského konceptuálneho umenia v študijnom programe dejiny umenia, na Katedre teórie a dejín umenia, VŠVU v Bratislave

Doterajšie pôsobenie

1995 – 2009

 • Slovenská národná galéria, kurátor

2009 – 2014

 • Centrum výskumu, Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií, vedecká pracovníčka

Odborné zameranie

 • Dejiny svetového umenia 20. storočia
 • Dejiny a teória moderného a súčasného umenia na Slovensku v 20. storočí 
 • Kritika a teória výtvarného umenia
 • Dejiny maľby 20. storočia

Ocenenia

2006

 • Cena Martina Benku za odborné aktivity, publikačnú a výstavnú činnosť.

Výstavy (koncepcia výstavy, kurátorka)

1998

 • Medzisvet. Vyplňovať medzery súcna, (spolukurátor Aurel Hrabušický) Slovenská národná galéria, Bratislava

2005 – 2006

 • Prievan v súčasnej maľbe 2000 – 2005, (spolukurátor Richard Gregor), Považská galéria umenia, Žilina, Štátna galéria Banská Bytrica, Galéria P.M.Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Galéria hlavního města Prahy

2009

 • Osemdesiate. Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 – 1992, Slovenská národná galéria, Bratislava

2011

 • Drawing is thinking. Galéria Médium, Bratislava, 2010, Galerie u Dobrého pastýře, BKC, Radnická 4, Brno

2013

 • ArtD No1.Umelci s titulom artis doctor. Dom umenia v Bratislave, 2013, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

2013

 • Ján Krížik .LXX. Galéria SVÚ, Dostojevského rad, Bratislava

Výberová bibliografia (knižná)

 • Osemdesiate. Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 – 1992, 2009, Slovenská národná galéria, Bratislava , ISBN 978-80-8059-140-3 (editorka)
 • Príspevky v publikáciách
 • Maľba v postmodernej situácii. In: Umenie 20. Storočia, Slovenská národná galéria, 2000, str. 98-106, ISBN 80-8059-031-1.
 • Lži dilemy a alternatívy obrazu. In: Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985, Slovenská národná galéria, 2003, str. 49-113, ISBN 80-59-073-7
 • Predčítateľka a kúzelník. Esej k výstave Deja vu. In: Déja vu Vladimír Popovič, 2010, Danubiana Meuelensteen Art Museum, Bratislava, 2011. ISBN 978-80-89025-50-3
 • Alternatívna slovenská grafika. Paradox 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu. Dom umenia Kunsthalle Bratislava, 2014, str.36-58,ISBN 978-80-971709-6-7

Príspevky v zborníkoch a  periodikách

 • Byť pri tom. Niekoľko poznámok k maľbe ako komodite a maľbe ako kritickému médiu. In: Maľba v kontextoch kontext maľby. Zborník z česko-slovenského sympózia venovaného problémom súčasnej maľby. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovart, 2012, ISBN 978-80-556-0793-1
 • Spor o slovenské „more“. In: Sešit pro umění a příbuzné zóny.Vědecko výskumné pracoviště AVU Praha, 2013 december, s.48-61
 • Kódovanie rodom v interpretácii tvorby Jany Želibskej, In: PROFIL súčasného výtvarného umenia 2/2013, ročník XX, s. 8-24
 • Medzi maliarskou školou a generačným postojom. Niekoľko poznámok k fenoménu  „Csudaiova škola“. In: Jazdec 2/2012/apríl-máj-jún 2012. Print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí. Ročník IV
 • Tá, ktorá sa smiala s mužmi. Jana Želibská. Slovenská národná galéria 30.11.2012-17.3.2013.In: Ateliér, marec 2013

Členstvo

 • Slovenská sekcia AICA