Prestup alebo zmena študijného programu

Prestup z inej školy alebo zmena študijného programu na VŠVU s nástupom v roku 2023/2024.

Všetky potrebné informácie nájdete v časti Štúdium/Organizácia štúdia/Prestup alebo zmena študijného programu