Akademická knižnica

Hlavným poslaním Akademickej knižnice VŠVU je knižnično-informačné zabezpečenie pedagogického procesu a umelecko-vedeckej práce pedagogických zamestnancov, poslucháčov vysokej školy, ale aj používateľov z iných pracovísk.

V súlade s aktuálnymi nariadeniami vlády a nariadením rektorky bude knižnica zatvorená do 17. 3. 2021. Všetky výpožičné doby, ktoré by mali v tomto období exspirovať, budú automaticky predĺžené.