Pavol Macho

Meno
doc. Mgr. art. Pavol Macho
Pozícia
Docent
Danubiana
Palo Macho: Danubiana.
Danubiana
Palo Macho: Danubiana.
Bez názvu
Palo Macho: Bez názvu.
Červené vertikály
Palo Macho: Červené vertikály.
Šedé vertikály
Palo Macho: Šedé vertikály.
Permanentní situace
Permanentní situace.
Výstava v Hempel Glass Museum
Palo Macho: Výstava v Hempel Glass Museum.
Výstava v Riihimäki Glass Museum
Palo Macho: Výstava v Riihimäki Glass Museum.
Stoly kresby
Stoly kresby.

Predmety:

  • Maliarske a dekoračné techniky spracovania skla I. – IV.
  • Kapitoly z dejín slovenského a českého skla 20. storočia I., II.
  • Prípravný kurz 1. a 2.ročníka Bc.