Objednávky a faktúry

Priebežne aktualizovaný zoznam objednávok a faktúr

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. na stránkach Centrálneho registra zmlúv SR.

Objednávky a faktúry

Zmluvy