Informácie pre ukrajinských študentov

Komplexné informácie ohľadom štúdia na Slovensku a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Čo tu nájdete?


Informácie o možnostiach štúdia na Slovensku

studyinslovakia.saia.sk

 • Informačná stránka pre ukrajinských študentov o možnostiach štúdia na Slovensku.

saia.sk/_user/documents/bulletin

 • Bulletin SAIA 2/2022 obsahuje informácie týkajúce sa utečencov z Ukrajiny
 • obsahuje výstupy z medzinárodných projektov ohľadom práce s utečencami – študentmi a výskumníkmi (na str. 3, v dolnej časti)

Vyhladávač škôl na Slovensku

 

(späť na navigáciu)


Informácie ohľadom štúdia na VŠVU

  Prestup na VŠVU

  • informácie o možnosti prestupu na VŠVU
  • prestupy z iných škôl majú podobu prijímacieho konania, ktoré sa koná v lete
  • Najbližšia možnosť: prestup v lete 2024, s nástupom v akademickom roku 2024/2025
   • žiadost sa podáva do konca mája 2024

  Prijímacie pohovory na magisterské štúdium

  • Najbližšia možnosť: Prijímacie konanie na magisterské študijné programy s nástupom v akademickom roku 2024/2025; prihlašovanie bude možné na jar 2024

  Prijímacie pohovory na bakalárske štúdium

  • Prijímacie konanie na všetky bakalárske študijné programy s nástupom v akademickom roku 2024/2025 bolo ukončené vo februári 2024.
  • 3 študijné programy v bakalárskom stupni štúdia ohlásili Dodatočné prijímacie konanie s nástupom k štúdiu v septembri 2024.
  • Ďalšie najbližšia možnosť: Prijímacie konanie na bakalárske študijné programy s nástupom v akademickom roku 2025/2026; prihlašovanie bude možné na jeseň 2024.

   

  (späť na navigáciu)


  Bol/a som prijatý/á k štúdiu na VŠVU

  Základné informácie ktoré potrebujete vedieť - v ukrajinskom jazyku.

  Zoznam dokumentov v Ukrajinčine - na stránke Info pre Ukrajinských sštudentov

   

   

  (späť na navigáciu)

   

  Kontaktná osoba pre študentov z Ukrajiny: