Informácie pre ukrajinských študentov

Komplexné informácie ohľadom štúdia na Slovensku a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Informácie o možnostiach štúdia na Slovensku

studyinslovakia.saia.sk

 • Informačná stránka pre ukrajinských študentov o možnostiach štúdia na Slovensku.

saia.sk/_user/documents/bulletin

 • Bulletin SAIA 2/2022obsahuje informácie týkajúce sa utečencov z Ukrajiny
 • obsahuje výstupy z medzinárodných projektov ohľadom práce s utečencami – študentmi a výskumníkmi(na str. 3, v dolnej časti)

Informácie ohľadom štúdia na VŠVU

  Prijímacie pohovory na bakalárske štúdium

  • nástup v akademickom roku 2023/2024
  • Uchádzači z Ukrajiny sú oslobodení od platenia poplatkov za prijímacie pohovory.

  Prestup na VŠVU

  • informácie o možnosti prestupu na VŠVU
  • prestupy z iných škôl majú podobu prijímacieho konania, ktoré sa koná v lete

  Prijímacie pohovory na magisterské štúdium

  • nástup v roku 2023/2024
  • Prijímacie konania sa budú konať v lete budúceho roka, informácie budú včas poskytnuté.
  • Všeobecné požiadavky a podmienky nájdete tu.

  Kontaktn osoby pre študentov z Ukrajiny: