Informácie pre ukrajinských študentov

Komplexné informácie ohľadom štúdia na Slovensku a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Informácie o možnostiach štúdia na Slovensku

studyinslovakia.saia.sk

  • Informačná stránka pre ukrajinských študentov o možnostiach štúdia na Slovensku.

saia.sk/_user/documents/bulletin

  • Bulletin SAIA 2/2022obsahuje informácie týkajúce sa utečencov z Ukrajiny
  • obsahuje výstupy z medzinárodných projektov ohľadom práce s utečencami – študentmi a výskumníkmi(na str. 3, v dolnej časti)

Informácie ohľadom štúdia na VŠVU

Prestup na VŠVU

  • informácie o možnosti prestupu na VŠVU

Dodatočné prijímacie pohovory na bakalárske štúdium

  • v študijnom programe architektonická tvorba
  • nástup v akademickom roku 2022/2023

Prijímacie pohovory na magisterské štúdium

  • nástup v roku 2022/2023

Kontaktná osoba pre študentov z Ukrajiny: