Výsledky prijímacích pohovorov

Informácie pre uchádzačov.

Výsledky prijímacích pohovorov na štúdium pre akademickýrok 2022/2023 nájdete na stránkach akademického informačného systému (AiS)

Zoznamy s výsledkami sú informatívne.

Rozhodnutie o neprijatí nadobúda právoplatnosť až po prevzatí do vlastných rúk. Bude doručené do 30 dní od ukončenia 1. kola.

Postupujúcim uchádzačom bude pozvánka na 2. kolo zaslaná mailom.

Informácie o výsledkoch sa neposkytú telefonicky ani mailom.

Výsledky 1. kola prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium na VŠVU v Bratislave pre akademický rok 2022/2023 zo dňa 13. decembra 2021: