Výsledky prijímacích pohovorov

Informatívne výsledky prijímacieho konania na všetky stupne štúdia pre ak. rok 2023/24 v termínoch 26. - 30. 6. 2023.

Informácie pre uchádzačov a uchádzačky

 

  • Informatívne výsledky prijímacieho konania na všetky stupne štúdia sú zverejnené tu nižšie v tabuľke.
  • Svoj výsledok nájdete podľa Vám prideleného  číselného kódu uchádzača / uchádzačky.

 

Do 30 dni od ukončenia prijímacích skúšok Vám budú doručené:

  • všetkým uchádzačom rozhodnutie o prijatí/neprijatí poštou do vlastných rúk a 
  • Zoznamy s výsledkami sú informatívne, rozhodnutie o prijatí/neprijatí nadobúda právoplatnosť až po prevzatí do vlastných rúk.
  • Informácie o výsledkoch sa nebudú poskytovať telefonicky ani mailom.

 

Úspešným uchádzačom následne emailom bude doručená výzva na vyplnenie Návratky.

 


Informatívne výsledky po druhom kole dodatočného prijímacieho konania

Úžitkové umenie - špecializácia SKLO  – výsledky dodatočných prijímacích pohovorov po II. kole leto 2023PDF, 297 KB

Informatívne výsledky prijímacieho konania na magisterské štúdium

Informatívne výsledky prijímacieho konania na doktorandské štúdium

Informatívne výsledky prijímacieho konania na doktorandské štúdium leto 2023PDF, 40 KB


 

Infomatívne výsledky prijímacích pohovorov nájdete tiež na stránkach akademického informačného systému (AiS) TU a to po prihlásení pomocou zadania rodného čísla.

POZN.: Táto možnosť je dostupná iba pre uchádzačov a uchádzačky, ktorí majú slovenské alebo české rodné číslo a zadali ho počas registrácie e-prihlášky.