Výsledky prijímacích pohovorov

Informatívne výsledky prijímacích konaní v termínoch 27. 6. - 30. 6. 2022

Informácie pre uchádzačov

 

 

  • O výsledkoch prijímacích pohovorov na Dvojročné doplňkové štúdium Vám informácie bude rozosielať emailom príslušná študijná referentka.

 

  • O výsledkoch pohovorov k Prestupom z inej školy sa môžete informovať emailom u tajomníka Podporného a poradenského centra, Tomáša Jančaříka. Tyto informácie o výsledkoch sú informatívne.

 

Všetky rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí nadobúdajú právoplatnosť až po prevzatí do vlastných rúk.

Budú doručené do 30 dní od ukončenia prijímacieho konania.

 


Rýchla navigácia k zoznamom výsledkov prijímacích pohovorov:

 

1.  Bakalárske štúdium

2. Magisterské štúdium

3. Doktorandské štúdium

 


1. Bakalárské štúdium

  • výsledky doplnkového prijímacieho konania z 27. – 28. 6. 2022

Pozn: Začiatkom augusta budú úspešným uchádzačom a uchádzačkám na ich e-mailové adresy zaslané zaslané informácie a inštrukcie k Návratkám, možnosti požiadať o ubytovanie a ďalšie informácie v súvislosti so zápisom na štúdium.

Dodatočné prijímacie skúšky na študijný program Architektonická tvorba

 


2. Magisterské štúdium

  • výsledky prijímacieho konania z 27. – 28. 6. 2022

Pozn: Začiatkom augusta budú úspešným uchádzačom a uchádzačkám na ich e-mailové adresy zaslané zaslané informácie a inštrukcie k Návratkám, možnosti požiadať o ubytovanie a ďalšie informácie v súvislosti so zápisom na štúdium.

Študijný odbor Umenie:

Študijný program Vizuálne umenia

 

Študijný program Dizajn:

 

Študijný program architektonická tvorba

 

Študijný program reštaurátorská tvorba

 

Študijný odbor: Vedy o umení a kultúre:

Študijný program dejiny a prax súčasného umenia

 


3. Doktorandské štúdium

  • výsledky prijímacieho konania z 29. 6. – 30. 6. 2022

 

Všetky doktorandské štúdiá od ak. r. 2022/2023