Výsledky prijímacích pohovorov

Informatívne výsledky druhého kola prijímacích konaní do Bc. študijných programov na ak. rok 2024/25 v termínoch 29. 1. –  2. 2. 2024.

 

Informácie pre prijatých uchádzačov a uchádzačky

Do konca apríla Vám budú na Vaše emailové adresy zaslané informácie a inštrukcie k "Návratkám", možnosti požiadať o ubytovanie a ďalšie informácie v súvislosti so zápisom na štúdium.

 

Informácie pre uchádzačov a uchádzačky

 

  • Informatívne výsledky II. kola prijímacieho konania do bakalárskych študijných programov sú zverejnené tu nižšie v tabuľke.

  • Svoj výsledok nájdete podľa Vám prideleného 5 miestneho číselného kódu uchádzača / uchádzačky.

 


Informatívne výsledky druhého kola

 


 

Infomatívne výsledky prijímacích pohovorov nájdete tiež na stránkach akademického informačného systému (AiS) TU a to po prihlásení pomocou zadania rodného čísla.

POZN.: Táto možnosť je dostupná iba pre uchádzačov a uchádzačky, ktorí majú slovenské alebo české rodné číslo a zadali ho počas registrácie e-prihlášky.

 


 

Zoznamy s výsledkami sú informatívne, rozhodnutie nadobúda právoplatnosť až po prevzatí do vlastných rúk.

  • Rozhodnutie bude odoslané do 30 dní od ukončenia 2. kola.
  • 2. kolo bolo ukončené zasadnutím celoškolskej komisie dňa 6.2.2024, ktorá rozhodla o prijatí / neprijatí uchádzačov.
  • Informácie o výsledkoch II. kola sa nebudú poskytovať telefonicky ani mailom.