Katedry

Organizačné členenie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave nie je koncipované na platforme fakúlt, ale je štruktúrované priamo na dvanásť katedier a Kabinet kresby. V rámci výučby aj akademickej prevádzky to škole umožňuje byť flexibilnou a otvorenou vzdelávacou inštitúciou, ktorá je schopná vytvárať a udržať interdisciplinárne edukačné prostredie s presahmi naprieč celým spektrom všetkých študijných programov.