Konzultácie pre uchádzačov

Vysoká škola výtvarných umení ponúka uchádzačom o štúdium konzultačné hodiny s pedagógmi jednotlivých katedier.