Konzultácie – Teória a dejiny umenia

Termíny a kontakty

Konzultácie prebiehajú prezenčne alebo on-line. V prípade záujmu kontaktujte študijnú poradkyňu programu: