Jana Ilková

Meno
Mgr. art. Jana Ilková, ArtD.
Pozícia
Odborná asistentka

Prezentácia online:

janailko.com

IG: @janailkova

Jana Ilková @ Dokument magazín


Predmety:

  • Základy fotografie I., II.
  • Technológia analógového spracovania obrazu I. - IV.