Habilitačné a inauguračné konania

Informácie k priebehu a kritériám získavania umelecko-pedagogických titulov na VŠVU

Opis konania

 

Kritériá a predpisy

 

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečovanie kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania:

V odbore Dizajn

Výstupy tvorivej činnosti zodpovedných osob v odbore Dizajn

 

V odbore Reštaurovanie

Výstupy tvorivej činnosti zodpovedných osob v odbore Reštaurovanie

 

V odbore Výtvarné umenie

Výstupy tvorivej činnosti zodpovedných osob v odbore Výtvarné umenie

 

 


Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o habilitačných a inauguračných konaniach sú dostupné TU.