Danica Pišteková

Meno
Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.
Pozícia
Vedúca ateliéru

Prezentácia online:

http://danicapistekova.com

IG: @danicapistekova

Danica Pišteková @ Slovenská komora architektov

Danica Pišteková @ LinkedIN


Predmety:

  • Ateliér Architextúry: telo a priestor
  • Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie)
  • Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie)
  • Analýza I. - architektonické dielo
  • Analýza II. - autori a autorské programy
  • Problematika výtvarných médií (textilná tvorba) I.
  • Navrhni a postav