Prijímacie pohovory - bakalárske štúdium

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium s nástupom v roku 2022/2023

  Informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium poskytuje študijné oddelenie VŠVU: