Prijímacie pohovory - bakalárske štúdium

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium s nástupom v roku 2024/2025

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny poskytuje:

Všeobecné konzultácie viz. Sprievodca uchádzača

 

Na stiahnutie

VP 9/2021 Vnútorný predpis o prijímacom konaníPDF, 397 KB