Dizajn

Štruktúra oddelení na katedre zohľadňuje skutočnosť, že dizajn zasahuje do širokej sféry tvorby úžitkových artefaktov – od solitérnej či malosériovej výroby po masovú produkciu.

Určujúca pre všetky oddelenia je podmienenosť metód výučby aktuálnymi požiadavkami praxe a potrebou rozvíjania humánnych hodnôt úžitkovej tvorby s dôrazom na sociálne, ekologické, kultúrne otázky a aj na oblasť špecifickej identity ľudskej individuality.

V súčasnosti tvorí katedru prípravný kurz a štyri špeciálne ateliéry. Súčasťou štúdia sú zahraničné študijné pobyty, spolupráca s domácimi a zahraničnými výrobcami a s dizajnérskymi oddeleniami iných škôl. Katedra pravidelne prezentuje výsledky svojej práce na výstavných podujatiach.