Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Akademický senát VŠVU v Bratislave je orgánom akademickej samosprávy VŠVU. Na svojich zasadnutiach sa vyjadruje  k aktuálnym problémom života školy, rieši legislatívne požiadavky a aktuálne potreby VŠVU, vykonáva  úkony, ktoré mu predpisuje zákon o VŠ. Raz za rok podáva AO VŠVU správu o svojej činnosti.

AS VŠVU sa skladá z volených zástupcov AO VŠVU a má 21 členov, z ktorých je 14 členov zamestnaneckej časti AO VŠVU a 7 členov študentskej časti AO VŠVU.


Predseda AS VŠVU:

 • doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.

Podpredsedníčka AS VŠVU:

 • doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.

Členovia AS VŠVU: 

 • doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.
 • prof. Mgr. Anton Čierny
 • doc. Mgr. Miroslav Debnár
 • doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
 • prof. Dr hab. Mgr. art. Patrik Kovačovský
 • doc. Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.
 • doc. Mgr. art. Pavol Macho
 • doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD.
 • doc. Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD.
 • doc. Mgr. art. Gabriel Strassner
 • doc. Dipl. Des. Zuzana Šebeková, ArtD.
 • Mgr. art. Erik Šille

Študentská časť AS VŠVU:

 • Lea Englartová
 • Zuzana Fajta, BA
 • Bc. Róbert Ferko
 • Bc. Michaela Kacsiová
 • Bc. Lukáš Mráz
 • Mgr. Alexandra Smolková
 • Bc. Zuzana Šupolová

Kontakt na študentskú časť AS VŠVU:


Podpredseda  AS VŠVU za študentskú časť:

 • Bc. Lukáš Mráz

Zástupca VŠVU v Rade vysokých škôl SR:

 • doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD.

Zástupca VŠVU v Študentskej rade vysokých škôl SR:

 • Bc. Michaela Kacsiová

Na stiahnutie