Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Akademický senát VŠVU v Bratislave je orgánom akademickej samosprávy VŠVU. Na svojich zasadnutiach sa vyjadruje  k aktuálnym problémom života školy, rieši legislatívne požiadavky a aktuálne potreby VŠVU, vykonáva  úkony, ktoré mu predpisuje zákon o VŠ. Raz za rok podáva AO VŠVU správu o svojej činnosti.

AS VŠVU sa skladá z volených zástupcov AO VŠVU a má 21 členov, z ktorých je 14 členov zamestnaneckej časti AO VŠVU a 7 členov študentskej časti AO VŠVU.

Predseda AS VŠVU:

 • Piaček Martin, doc. Mgr. art., ArtD.

Podpredsedníčka AS VŠVU:

 • Triaška Stefanović Olja, doc. Mgr. art., ArtD.

Členovia AS VŠVU: 

 • Blaško Juraj, Mgr. art., ArtD.
 • Čierny Anton, prof. Mgr. art.,
 • Debnár Miroslav, doc. ,akad. mal.
 • Halada Vít, doc. Mgr. art.
 • Kovačovský Patrik, prof., Mgr. art.
 • Laššák Marián, Ing., Mgr. art., ArtD.
 • Macho Pavol, doc., Mgr. art.,
 • Makar Robert, Mgr. art., ArtD.
 • Nováková Markéta, Mgr. art., ArtD.
 • Strassner Gabriel, doc. Mgr. art.
 • Šebeková Zuzana, dipl.des.
 • Šille Erik, Mgr.art

Študentská časť AS VŠVU:

 • Englartová Lea
 • Bc. Fajta Zuzana
 • Ferko Robert
 • Kacsiová Michaela
 • Mráz Lukáš
 • Smolková Alexandra
 • Šuplová Zuzana

Podpredseda  AS VŠVU za študentskú časť 

 • Mráz Lukáš

Zástupca VŠVU v Rade vysokých škôl SR:

 • Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.

Zástupca VŠVU v Študentskej rade vysokých škôl SR:

 • Bc. Michaela Kacsiova

Na stiahnutie