Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Akademický senát VŠVU v Bratislave je orgánom akademickej samosprávy VŠVU. Na svojich zasadnutiach sa vyjadruje  k aktuálnym problémom života školy, rieši legislatívne požiadavky a aktuálne potreby VŠVU, vykonáva  úkony, ktoré mu predpisuje zákon o VŠ. Raz za rok podáva AO VŠVU správu o svojej činnosti.

AS VŠVU sa skladá z volených zástupcov AO VŠVU a má 21 členov, z ktorých je 14 členov zamestnaneckej časti AO VŠVU a 7 členov študentskej časti AO VŠVU.


Predseda AS VŠVU:

 • Macho Pavol, doc. Mgr. art.

Podpredsedníčka AS VŠVU:

 • Blaško Križanová Janka, doc. Mgr. art.  ArtD.

Členovia AS VŠVU: 

 • Čierny Anton, prof. Mgr. art.
 • Halada Vít, doc. Mgr. art., ArtD.
 • Jablonská Beata, Mgr. PhD.                                                  
 • Kralovič Ján, Mgr. PhD.
 • Laššák Marián, doc. Ing., Mgr. art., ArtD.
 • Nováková Markéta, doc. Mgr. art., ArtD.
 • Novotný Matej, Mgr. PhD.
 • Piaček Martin, doc. Mgr. art. ArtD.                                      
 • Pišteková Danica, Mgr. art. ArtD.  
 • Šille Erik, Mgr. art.                  
 • Triaška Stefanović Olja, doc. Mgr. art., ArtD.

Študentská časť AS VŠVU:

 • Dolinská Daniela
 • Devečka Dominik
 • Poliaková Jaroslava                                                              
 • Rapant Marco                                                                     
 • Šupolová Zuzana  

Kontakt na študentskú časť AS VŠVU:


Podpredseda  AS VŠVU za študentskú časť:

 • Fecko Filip

Zástupca zamestnaneckej časti VŠVU v Rade vysokých škôl SR:

 • doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD.

Zástupca študentskej časti VŠVU v Študentskej rade vysokých škôl SR:

 • Minichová Celestína

Na stiahnutie