Iné typy mobility

Exkurzie, workshopy, semináre,konferencie, výstavy,...

Študenti, pedagógovia a vedeckí pracovníci VŠVU môžu využiť okrem štandardných študijných, výučbových a výskumných pobytov aj množstvo ďalších typov mobility do zahraničia. Či už ide o aktivity súvisiace so vzdelávaním (exkurzie, medzinárodné intenzívne vzdelávacie programy, tvorivé dielne, semináre, workshopy), či aktivity slúžiace na osobný profesijný rozvoj (jazykové kurzy, rezidenčné a tvorivé pobyty, sympóziá), alebo aktivity spojené s prezentáciou (konferencie, výstavy a prehliadky), k dispozícii majú viacero podporných programov, ktoré môžu pri mobilite využiť.

Podrobnejšie informácie získate na Zahraničnom oddelení VŠVU a Kancelárii projektových činností VŠVU.