Exchange Mobility/Freemovers

Mobilita - výmenný pobyt na VŠVU sa ponúka na jeden alebo dva semestre. Pre študentov v rámci programu Erasmus +, Bilaterálnej dohody, Ceepus alebo Freemover je štúdium bezplatné. Môže sa však stať, že študenti budú požiadaní, aby pokryli konkrétne výdavky spojené s mimoriadnymi nákladmi na administratívne postupy a podporné materiály. Zoznam všetkých momentálne platných medziinštitucionálnych dohôd sa nachádza na webovej stránke VŠVU.

*Táto sekcia je určená pre zahraničných študentov, ktorí sa hlásia na výmenný pobyt na VŠVU

Názov inštitúcie v angličtine:

Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (AFAD)

Adresa:

Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovensko

Erasmus kód:

SK BRATISL04

PIC:

948941786

Počet študentov v 2023/2024:

 • bakalársky stupeň 397
 • magisterský stupeň 198
 • doktorandský stupeň  66

Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu:

Inštitucionálny koordinátor:

Koordinátor Erasmus+

Katedry dostupné pre študentov na výmennom pobyte:

 • Architektúra
 • Fotografia a nové médiá
 • Grafika a iné médiá
 • Intermedia
 • Maľba
 • Dizajn (experimentálny dizajn, interiérový dizajn, priemyselný dizajn, dopravný dizajn)
 • Digitálne umenia
 • Reštaurovanie
 • Socha, objekt, inštalácia
 • Teória a dejiny umenia
 • Textil (módny dizajn, vláknové umenie, textilný dizajn)
 • Úžitkové umenie (keramika, sklo, šperk)
 • Vizuálna komunikácia

(VŠVU nie je štruktúrovaná do fakúlt, ale priamo do dvanástich katedier a kabinetu kresby. Táto organizačná štruktúra umožňuje byť flexibilnou a otvorenou vzdelávacou inštitúciou a vytvárať interdisciplinárne vzdelávacie prostredie.)

Jazyk vzdelávania:

Slovenčina / angličtina (požadovaná úroveň znalosti angličtiny na úrovni B1)

Termíny uzávierky prihlášok:

Zimný semester: 31/5 (od septembra do februára)
Letný semester: 15/11 (od februára do júna)

Ako sa prihlásiť:

Po nominácii vašou inštitúciou zašlite na adresu international@vsvu.sk tieto dokumenty:

1. Formulár

2. Elektronické portfólio (pdf / ppt)

3. Doklad o znalosti anglického jazyka (min. Úroveň B1. Môže ho vydať domáca inštitúcia, ak má dostatočné znalosti o vašej jazykovej úrovni.)

* AFAD môže prijať iba obmedzený počet študentov výmenných pobytov, aby bol zaručený individuálny prístup. Výber je založený na kvalite študentského portfólia.