Gabriel Strassner

Meno
doc. Mgr. art. Gabriel Strassner
Pozícia
Vedúci ateliéru
Odborný asistent
Výučba / Úradné hodiny
Utorok
08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Štvrtok
08:00 – 12:00
Kalvária Senec, stav pred reštaurovaním
Kalvária Senec, stav pred reštaurovaním
Kalvária Senec, stav po reštaurovaní
Kalvária Senec, stav po reštaurovaní
Stĺp sv. Trojice, Gabčíkovo, stav pred reštaurovaním
Stĺp sv. Trojice, Gabčíkovo, stav pred reštaurovaním
Stĺp sv. Trojice, Gabčíkovo, stav po rozobratí
Stĺp sv. Trojice, Gabčíkovo, stav po rozobratí
Stĺp sv. Trojice Gabčíkovo, stav po reštaurovaní
Stĺp sv. Trojice Gabčíkovo, stav po reštaurovaní

Predmety:

 • Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry
 • Technologická kópia pre plastické disciplíny – kameň I. – IV.
 • Technologická kópia pre plastické disciplíny III. – IV.
 • Technologická kópia pre plastické disciplíny – 2. stupeň I. – II.
 • Technologická kópia pre plastické disciplíny – 2. stupeň I. – IV.

Štúdium:

1993 – 1997

 • štúdium na Š.Ú.V. , odbor kameňosochárstvo

1998 – 2004

 • štúdium na VŠVU, Katedra reštaurovania sochy
  Bakalárske štúdium v ateliéri reštaurovania drevenej sochy u Prof. D. Salamonovej
  Magisterské štúdium v ateliéri reštaurovania kameňa u Doc. J. Kubu akad. soch.

Zamestnanie:

2004

 • asistent na katedre reštaurátorskej tvorby, oddelenie reštaurovania kameňa

2009

 • odborný asistent, vedúci ateliéru na katedre reštaurátorskej tvorby, oddelenie reštaurovania kameňa

Jazyky:

 • aktívne –  nemecky (maturita)
 • pasívne – rusky, anglicky

Kolektívne výstavy:

2001

 • Galéria Živa, Zvolen, „Dvanásta“, Peter Strassner, Igor Faško, Lucia Strassnerová, Gabriel Strassner

2009

 • Bratislavská vysoká  škola práva “Uhly pohľadu”, Peter Strassner, Lucia Strassnerová, Gabriel Strassner

2011

 • Hrad  Devín “Hommage á Peter Strassner” , kolektívna výstava

Sympóziá:

1995

 • sympózium vo Viedni, AGORA

1995

 • sympózium v Českých  Budějoviciach

máj 1997 – september 1997

 • stáž v Berlíne, reštaurátorské práce na fasáde domu Merkur