Mobilita zamestnancov

Zamestnanci a výskumný pracovníci VŠVU môžu vycestovať do zahraničia za účelom krátkodobej či dlhodobej výučby, nadviazania kontaktov, lektorovania, prezentácie, výskumnej alebo umeleckej činnosti.