Grafika a iné médiá

Katedra grafiky a iných médií je názorovo široko koncipovaná katedra, ktorá umožňuje rozvoj výtvarného myslenia a cítenia, realizovaného v grafických a iných médiách. Súčasťou vzdelávacieho procesu sú exkurzie, workshopy, zahraničné stáže študentov a výmenné pobyty.

Katedra grafiky a iných médií kladie dôraz na zachovanie tradície grafiky a zároveň aj dynamicky a pružne reaguje na aktuálne tendencie, premeny v oblasti grafiky a presahov jednotlivých médií, intermedialitu vizuálneho umenia. V rámci troch ateliérov, laboratória ilustrácií a ich nápomocných predmetoch dáva priestor rozvíjať vlastný (individuálny) výtvarný jazyk študentov na poli grafiky a ilustrácie. Študenti majú možnosť sa voľne pohybovať naprieč médiami, popri osvojovaní klasických grafických techník experimentovať a vytvárať vlastné autorské postupy. Za posledné roky na katedre pribudli predmety reflektujúce rýchly vývoj digitálnej technológie, 2D grafiky, presahov grafického média do priestoru, novodobých podôb ilustrácie a knižnej tvorby. Novodobé technológie a formy, ale aj inovatívne využívanie klasických grafických techník sa vzájomne ovplyvňujú s novým charakterom zmýšľania študentov a prinášajú tak nové vizuálne podoby grafiky, čo do obsahu, materiálovosti, technického spracovania ale aj rozmerov.

Katedra grafiky a iných médií

Ateliéry

Vedúci katedry

Členovia katedry

Technickí pracovníci

Tajomníčka

Externí pracovníci:

Mgr. et. Mgr. art. Barbora Gavláková
Mgr. art. Martin Schwarz
Mgr. art. Pavol Truben, ArtD.

Interní doktorandi:

Mgr. art. Michal Šumichrast
Mgr. art. Klára Štefanovičová

Externí doktorandi:

Mgr. art. Tomáš Klepoch
Mgr. art. Zuzana Šebelová

Facebook

grafikaainemedia