Fond solidarity VŠVU

Podpora študentom, pedagógom a zamestnancom, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni a je pre nich problematické zaplatiť si testovanie v súkromných laboratóriách.

Na našej škole sme zriadili Fond solidarity VŠVU. Ide o transparentný účet založený v Slovenskej sporiteľni a. s.. Fond je určený na podporu študentom, pedagógom a zamestnancom, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni a je pre nich problematické zaplatiť si testovanie v súkromných laboratóriách. Na súkromné laboratória sú odkázaní zahraniční študenti, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a preto nemôžu žiadať o testovanie v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Napokon aj viacerí pedagógovia a zamestnanci nedisponujú dostatočným príjmom a môže byť pre nich problém zaplatiť si rýchle testovanie. Čakacie lehoty na štátne testy sú príliš dlhé. Ak chceme udržať školu pri hybridnom spôsobe výučby, musíme mať rýchle reakcie. Vedieť rýchlo reagovať na ohniská nákazy na škole, eliminovať ich a tým, ktorí to potrebujú pomôcť zabezpečiť rýchle testovanie.

Fond solidarity VŠVU by sa mal plniť z príspevkov nás - ľudí, ktorí si môžu vo svojej finančnej situácii dovoliť podporiť iných. Môžu tak urobiť jedno-rázovo, ale aj periodicky nastavením pravidelných platieb, ktoré nemusia byť vysoké, ale  pár eur v pravidelných platbách veľmi pomôže. Obrátime sa v tejto veci aj na externé prostredie. Fond by sme mali udržať celý akademický rok. Uvidíme, či sa osvedčí. Verím tomu, že áno.

Žiadosti o príspevok na testovanie je treba adresovať na mail covid@vsvu.sk

Podporu spustíme v momente, keď sa Fond začne napĺňať financiami. Predpokladá sa, že koncom októbra.

Ďakujem Vám     

Bohunka Koklesová, rektorka VŠVU

Číslo účtu:

SK 3809 0000 0000 5174111336
Slovenská sporiteľňa, a. s. (SLSP)

Priamy odkaz na účet:
https://www.transparentneucty.sk
/#/ucet/SK3809000000005174111336

Účet je transparentný, na webe SLSP si môžete overiť vklady. Účet je písaný na fyzickú osobu – na rektorku VŠVU. Disponovať ním môžu dvaja ľudia: Koklesová a prorektor Benčík. Kontrolným orgánom účtu, ktorý má prístup aj na internetbanking sú kolegovia s AS VŠVU Juraj Blaško a Palo Macho a študent z AS VŠVU Lukáš Mráz. Výpisy z účtu budú každý mesiac vytlačené a umiestnené do šanónu. Každý z akademickej obce, kto prejaví záujem o nahliadnutie do výpisov, môže tak urobiť na rektoráte VŠVU.