Poistenie

Zdravotné poisteniepre študentov

Zahraniční študenti sú povinní byť počas pobytu v Slovenskej republike zdravotne poistení (verejní alebo jednotlivci) v súlade s ustanoveniami zákona o zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov ďalšie novely.
Verejné zdravotné poistenie študentov / doktorandov denného štúdia na Slovensku hradí štát (ak je doktorandské štúdium v ​​maximálnej štandardnej dĺžke denného doktorandského študijného programu, doktorand predtým nezískal titul PhD. A má menej ako 30 rokov).

Štátny príslušník EÚ / EHP / Švajčiarska poistený v inom členskom štáte predloží Európskemu preukazu zdravotného poistenia (EHIC) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti nárok na lekárske ošetrenie na základe zdravotného poistenia v inom členskom štáte EÚ / EHP alebo vo Švajčiarsku.

Ostatní zahraniční študenti / doktorandi z EÚ / EHP / Švajčiarska, ktorí nie sú zdravotne poistení vo svojej domovskej krajine, alebo študenti / doktorandi z tretích krajín, ktorí prichádzajú na Slovensko študovať v rámci programu vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy, ktorá je záväzná za Slovenskú republiku sú predmetom verejného zdravotného poistenia, pričom Slovenská republika je platiteľom tohto poistenia. Študent predloží potrebné doklady potvrdzujúce jeho štúdium na vysokej škole v Slovenskej republike, jej medzinárodný status - preukázaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - vybranému poskytovateľovi zdravotného poistenia v rámci 8 dní od začiatku štúdia na Slovensku.

V prípade ďalších štátnych príslušníkov tretích krajín - študentov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi EÚ / EHP / Švajčiarska, ktorí nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike a neštudujú na základe medzinárodne záväznej dohody pre Slovenskú republiku, osoba nespadá do rozsahu verejného zdravotného poistenia. Komerčné zdravotné poistenie je však nevyhnutné, pretože zdravotné poistenie (verejné alebo komerčné) je v Slovenskej republike povinné v súlade s ustanoveniami zákona o zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov ďalšie novely.

Štátny príslušník tretej krajiny je tiež povinný predložiť cudzineckej polícii na Slovensku doklad o uzatvorenom zdravotnom poistení v súlade s povinnosťami súvisiacimi s postupom udeľovania povolenia na prechodný pobyt.