Výstavný plán

2020

Erika Szőke: Speculum mundi (Domáce práce a iné významotvorné postupy)

Trvanie: január – február

Kurátor: Máté Csanda

Anotácia: Výstava Speculum Mundi ponúka malý prierez tvorby Eriky Szőke z posledného obdobia, pričom väčšina vystavených prác vznikla v roku 2019. Autorka pracujúca prevažne v médiu fotografie žije a tvorí vo Veľkom Kýre (Okres Nové Zámky). 

marec – jún: galéria zatvorená pre hrozbu koronavírusu a rekonštrukciu – projekt VIRTUGAL na sociálnych sieťach

VIRTUGAL: Iconic and Intuition

Trvanie: apríl 

Kurátor: Mgr. Art. Žofia Babčanová

Vystavujúci: Žofia Babčanová, Vladimír Boroň, Michal Gajdoš, Tomáš Jančarík, Jaroslav Kormanec, Mário Nôta, Laura Šunová, Michael Wolf, Lukáš Lednický, Lukáš Červenec, Simona Glonská, Volodym Serhachov, Andrej Nagy

Anotácia: Téma ikonickosti a interakcie v dizajne a ich následného vplyvu a dopadu na spoločnosť je veľmi súčasná a frekventovaná. Spolupráca spoločnosti Volksawen group s ateliérom Transport dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa zaoberala uplatnením tejto témy v konceptoch vízie mobility blízkej aj vzdialenej budúcnosti. Žofia Babčanová prezentuje svoju dizertačnú prácu, zameranú na intuitívnu kresbu vo virtuálnej realite.

VIRTUGAL: Found It Out

Absolventi VŠVU ocenení Cenou rektorky za svoju záverečnú prácu

Trvanie: máj

Vystavujúci: Mgr. Art. Nora Čanecká, Mgr. Art. Erika Daxnerová, Mgr. Art. Lucia Gamanová, Mgr. Art. Matúš Novosad

VIRTUGAL: Off Season

Trvanie: jún

Práce študentov a doktorandov VŠVU prihlásené na základe výzvy galérie na sociálnych sieťach, ktoré vznikli (či boli v procese tvorby) počas karantény. Zaujímajú nás inšpiračné zdroje i prekážky, ktoré takáto situácia so sebou prináša.

Spot Fest

Prezentácia krátkych spotov MediaLabu, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU

Trvanie: júl

Letné mesiace sme sa rozhodli venovať prezentácii domovskej školskej produkcie, ktorá je tak zaujímavo rôznorodá a často veľmi inovatívna vďaka mladému pohľadu študentov. Výstava Spot Fest má byť akýmsi letným festivalom – prehliadkou krátkych video spotov, ktoré vznikli počas niekoľkých rokov v rámci série workshopov v MediaLabe na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU. Študenti vo svojich krátkych animáciách reagujú na rôzne zadania, pričom humor a náznak absurdity predstavujú v tejto projekcii charakteristické prvky.

Rozhranie diela

Trvanie: august

Vystavujúci: Marek Burcl, Roman Mackovič, Mária Machatová, Zuzana Pustaiová

Výstava Rozhranie diela je výberom niektorých doktorandských prác študentov rôznych katedier Vysokej školy výtvarných umení pri príležitosti ich obhajob. Každé dielo má zároveň charakter dlhodobejšieho výskumu či analýzy, ktorá sa zhodne pre všetky doktorandské práce zaoberá pomedzím, respektíve rozhraním javov. 

Savage Season

Trvanie: september

Kurátor: Linda Vondrová

Vystavujúci: Philipp Kolychev, Šimon Sýkora

Anotácia: Obaja umelci napriek rozdielnym mediálnym prístupom vo svojich prácach komentujú politickú realitu, v ktorej žijeme. Projekt Savage Season voľne nadväzuje na diplomové práce Kolycheva a Sýkoru, v ktorých sa obaja zaoberali témou fašizácie spoločnosti a normalizácie násilia.

Nadácia NOVUM: Ilúzia a virtuálna realita v umení

Trvanie: október

Kurátor: Dr. Miroslav Haľák

Vystavujúci: András Csefalvay, Jaro Kyša, Danica Pišteková, Katarína Poliačiková, Dorota Sadovská, Ján Šicko, Jaro Varga

Anotácia: Séria tematických výstav a konferencií, pripravovaná nadáciou NOVUM z diel finalistov súťaže, bude v roku 2020 pokračovať výstavou, konferenciou a publikáciou na tému "Ilúzia a virtuálna realita v umení". Výber diel prepojí tradičný umeleckohistorický problém s jeho aktuálnymi metamorfózami pod vplyvom digitálnych technológií, sprievodné podujatia doplnia umenovednú a filozofickú reflexiu problematiky.

Katarína Hládeková: Local Warming

Trvanie: október

Anotácia: Projekt Local Warming je najnovším autorským cyklom Kataríny Hládekovej, v ktorom umelkyňa eklekticky prepája materialitu tradičných remeselných výrobkov s rozhraním sociálnych sietí používaných ku komunikácii.

Let's talk about photography, 30. výročie založenia Katedry fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave

Trvanie: november

Kurátorský tím: Miroslava Urbanová, Ľuboš Kotlár, Barbora Komarová, Ema Hesterová, Oksana Hoshko

Anotácia: V nasledujúcom roku to bude už jubilejných 30 rokov, čo Katedra fotografie a nových médií zabezpečuje výučbový proces v rámci fotografického média na Vysokej škole Výtvarných umení v Bratislave. Jej koncepcia sa v priebehu týchto rokov rôzne menila a úspešne spájala štúdium analógovej a digitálnej fotografie, nových technológií a videa.

Ludmila Hrachovinová: Participatívna prítomnosť

Trvanie: december

Anotácia: Vo svojom výstavnom projekte Participatívna prítomnosť predstavím svoj dlhodobý záujem o médium maľby a o jeho prepájanie s performance a inštaláciou v priestore. Cez rôzne prístupy k maľbe hľadám cestu k jej súčasnému ukotveniu. Výstava bude spočívať v pravidelných vystúpeniach performerov počas trvania celej výstavy.