Architektonická tvorba

Katedra architektonickej tvorby je malou, ale vplyvnou školou architektonického navrhovania, kde študenti ťažia z intenzívneho kontaktu s pedagógmi.

Katedra architektonickej tvorby
a1 – Virtuálne štúdio, ateliér P. Hájka – Kameňolom Zbraslav, 2015
a1 – Virtuálne štúdio, ateliér P. Hájka – Kameňolom Zbraslav, 2015, 2015.
a1 – Virtuálne štúdio, ateliér P. Hájka – Mesačná dedina, 2018
a1 – Virtuálne štúdio, ateliér P. Hájka – Mesačná dedina, 2018, 2018.
a2 – Virtuálne štúdio, ateliér P. Hájka – Mesto na trati, 2017
a2 – Virtuálne štúdio, ateliér P. Hájka – Mesto na trati, 2017, 2017.
a2 – Ateliér V. Haladu a B. Brádňanského – Inhabit the Ruin – Dávid Nosko, 2017
a2 – Ateliér V. Haladu a B. Brádňanského – Inhabit the Ruin – Dávid Nosko, 2017, 2017.
a2 – Ateliér V. Haladu a B. Brádňanského – Lido terrain vague – Nishita Talatiya, 2020
a2 – Ateliér V. Haladu a B. Brádňanského – Lido terrain vague – Nishita Talatiya, 2020, 2020.
a2 – Ateliér V. Haladu a B. Brádňanského – Stairs to nowhere – Nikol Bodnárová, 2018
a2 – Ateliér V. Haladu a B. Brádňanského – Stairs to nowhere – Nikol Bodnárová, 2018, 2018.
a3 – Ateliér J. Studeného – Modely Jahodná – Katarína Kocková, Karin Guziová, 2020
a3 – Ateliér J. Studeného – Modely Jahodná – Katarína Kocková, Karin Guziová, 2020, 2020.
a3 – Ateliér J. Studeného – Modely Jahodná – Kristína Betušová, Viliam Jankovič, 2019
a3 – Ateliér J. Studeného – Modely Jahodná – Kristína Betušová, Viliam Jankovič, 2019, 2019.
a3 – Ateliér J. Studeného – Modely Malý Dunaj – Chris Varga, 2019
a3 – Ateliér J. Studeného – Modely Malý Dunaj – Chris Varga, 2019, 2019.
a4 – Urbánne stratégie, ateliér J. Kopca - Povrazník, 2019 (foto: Ján Viazanička)
a4 – Urbánne stratégie, ateliér J. Kopca - Povrazník, 2019 (foto: Ján Viazanička), 2019.
a4 – Urbánne stratégie, ateliér J. Kopca - Míľniky, 2020 (foto: Šimon Parec)
a4 – Urbánne stratégie, ateliér J. Kopca - Míľniky, 2020 (foto: Šimon Parec), 2020.
a4 – Urbánne stratégie, ateliér J. Kopca - Terminál, 2020 (foto: Šimon Parec)
a4 – Urbánne stratégie, ateliér J. Kopca - Terminál, 2020 (foto: Šimon Parec), 2020.
Prípravný kurz architektúry, ateliér Z. Holoczyho – Eva Kvašayová, 2015
Prípravný kurz architektúry, ateliér Z. Holoczyho – Eva Kvašayová, 2015, 2015.
Výskum
Danica Pišteková, Kristína Rypáková: Výskum, 2014.
Inžiniersky kabinet, ateliér S. Shawkata, 2015
Inžiniersky kabinet, ateliér S. Shawkata, 2015, 2015.

Ateliéry poskytujú príležitosť na nepredvídateľný, ale vždy hlboký ponor do výskumu nových architektonických nápadov, metód a techník. Podobný osobný prístup zameraný na riešenie individuálnych projektov v spolupráci s expertmi z odborov konštrukcií, materiálov alebo teórie podporuje inovatívne technické aspekty navrhovania. Prezentácia prác pred prizvanými kritikmi, prednášky významných hostí aj rôzne výstavy vyzývajú k interakciám, k jasnej prezentácii názorov a ku kritickému mysleniu.

Odkaz na facebook Katedry architektonickej tvorby:

https://www.facebook.com/KATVSVU/

Katedra architektonickej tvorby

Ateliéry

Vedúci katedry

Členovia katedry

Tajomníčka

Emeritný profesor:

prof. Ing. arch. Robert Voticky,
Dip. Arch (Kingston)

Externí pracovníci:

RNDr. Katarína Mészárosová, PhD.
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.
Ing. Dušan Dlhý, PhD.
doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.
Ing. Juraj Kralik, PhD.

Doktorandi:

MgA. Igor Machata Mgr. art. Patrik Olejňák
prof. Ing. Mgr. Peter Hájek, akad. arch. (externá forma)
Ing. arch. Benjamín Brádňanský (externá forma)

Archív MotionLab
– archív ateliéru MotionLab, ktorý v rokoch 2014 až 2018 viedol prof. Ing. arch Robert Voticky Dip. Arch (Kingston)