Maliarstvo

Študijný program Maliarstvo umožňuje študentom v jednotlivých ateliéroch do hĺbky spoznať zákonitosti a špecifiká maľby na základe získavania autentických skúseností tvorby a tvorivého myslenia a zároveň vedie študentov ku schopnosti kriticky reflektovať vlastnú prácu.

Pri štúdiu je podporovaná individuálna cesta k hľadaniu a spoznávaniu vlastného priestoru výskumu, k chápaniu dôležitosti jeho objavovania v súčasnom svete, ako i vymedzenia: k rešpektovaniu jeho hraníc ako aj k ich prekračovaniu.

Štúdium sa uskutočňuje v otvorenej škále – od klasickej maľby až po jej súčasné pozície s presahmi do iných médií.

Katedra maliarstva

Ateliéry

Vedúci katedry

Členovia katedry

Technický pracovník

Tajomníčka

Doktorandi:

Mgr., MgA  Barbora Lungová (externá forma)
Mgr. art. Miroslava Kubáňová

Klasické a súčasné podoby technologických postupov v maľbe a ich chyby

Séria videodokumentov, ktoré podávajú komplexné informácie o  postupoch práce v rôznych maliarskych technikách: akryl, akvarel, tempera, enkaustika, olej, gvaš, sprej paint, farba v spreji, grafiti, fixy na rôznych bázach (alkohol, akryl, flourescentne, metalické)

Všetky videodokumenty nájdete v časti /katedry/katedra-maliarstva/klasicke-a-sucasne-postupy-v-malbe/