Granty a projekty

Zoznam grantov a projektov riešených na VŠVU.

Grantová a projektová činnosť sa stala v posledných rokoch jednou z priorít Vysokej školy výtvarných umení, keďže finančné prostriedky získavané priamo zo štátneho rozpočtu nedokážu pokryť požiadavky na neustále skvalitňovanie procesu výučby, výskumu, umeleckej činnosti a celkovej konkurencieschopnosti školy v rámci Slovenska a EÚ.