Ostatné projekty

Ukončené projekty z rôznych grantových schém

2020

Kvalita vzdelávania: Fabrikuj pre budúcnosť

 • Západoslovenská energetika
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Kristína Rypáková, Katedra architektonickej tvorby
 • Rok riešenia 2019 – 2020

2018

Dvakrát živá fotografia – Jozef Sedlák

 • Zmluva č. MAGDG 1800 181
 • Ars Bratislavensis / Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Jozef Sedlák, Katedra fotografie a nových médií
 • Rok riešenia 2018

Absolventská prehliadka ateliéru odevného dizajnu VŠVU

 • Zmluva č. MAGDG 1800 180
 • Ars Bratislavensis / Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD., Katedra textilnej tvorby
 • Rok riešenia 2018

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

 • Zmluva č. MAGDG 1800 179
 • Ars Bratislavensis / Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Xénia Berberová, ArtD., Katedra reštaurovania
 • Rok riešenia 2018

Ateliér III

 • Západoslovenská energetika
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Danica Pišteková, Katedra architektonickej tvorby
 • Rok riešenia 2018

Projekt Open Studio

 • Zmluva č. DZ25/2018
 • Goethe Institut
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ilona Németh, akad. mal.Katedra intermédií/
 • Rok riešenia 2018

2015

Curating Archives. Critical Perspectives on Parallel Cultures Histories 

 • Patterns Lectures/ERSTE Stiftung
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Daniel Grúň, PhD., Katedra teórie a dejín umenia
 • Obdobie riešenia 2015