FPU

Ukončené projekty – Fond na podporu umenia

2019

Heimtextil 2019

 • Zmluva č. 19-145-00140
 • Fond pre podporu umenia
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. M.A. Mária Fulková /Katedra textilnej tvorby/
 • Obdobie riešenia 2019 

Sympózium OBRAZ – RÁM - PRIESTOR

 • Zmluva č. 19-343-02880
 • Fond na podporu umenia
 • Program 3.4.3. Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD. /Katedra teórie a dejín umenia/
 • Obdobie riešenia 2019 

Soft Norm

 • Zmluva č. 19-145-02871
 • Fond na podporu umenia
 • Program 3.4.3. Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Martin Piaček /Katedra intermédií/
 • Obdobie riešenia 2019

Open Studio – BAK Summer School / Letná škola Bratislava

 • Zmluva č. 19-145-02909
 • Fond na podporu umenia
 • Program 3.4.3. Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ilona Németh, DLA /Katedra intermédií/
 • Obdobie riešenia 2019

Nákup knižničného fondu pre AK VŠVU

 • Zmluva č. 19-514-04521
 • Fond na podporu umenia
 • Program 5.1.4. Akvizícia knižníc
 • Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Oľga Kasajová /Akademická knižnica VŠVU/
 • Obdobie riešenia 2019

2018

Dvakrát živá fotografia – Jozef Sedlák

 • Zmluva č. 18-143-00671
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.3. Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. MgA. Jozef Sedlák /Katedra fotografie a nových médií/
 • Obdobie riešenia 2018

Letná škola autorskej knihy

 • Zmluva č. 18-145-00669
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.5. Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Kristína Hečková /Katedra grafiky a iných médií/
 • Obdobie riešenia 2018

Heimtextil 2018

 • Zmluva č. 18-145-00741
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.5. Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. MA Mária Fulková /Katedra textilnej tvorby/
 • Obdobie riešenia 2018

III. Lithografietage International (LITHO printmaking beyond the borders)

 • Zmluva č. 18-145-03793
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.5. Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Róbert Jančovič, akad. mal. /Katedra grafiky a iných médií/
 • Obdobie riešenia 2018

SPLASH 2018

 • Zmluva č. 18-145-03831
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.5. Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Kristína Hečková /Katedra grafiky a iných médií/
 • Obdobie riešenia 2018

Ateliér Art Design na Designblok 2018

 • Zmluva č. 18-145-03832
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.5. Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.  /Katedra dizajnu/
 • Obdobie riešenia 2018

Konferencia Marketing pre výtvarníkov

 • Zmluva č. 18-342-03079
 • Fond na podporu umenia
 • Program 3.4.2. Vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Pavol Truben /Katedra grafiky a iných médií/
 • Obdobie riešenia 2018

2017

Nákup knižničného fondu pre AK VŠVU

 • Zmluva č. 17-513-02395
 • Fond na podporu umenia
 • Program 5.1.3. Akvizícia knižníc
 • Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Oľga Kasajová /Akademická knižnica VŠVU/
 • Obdobie riešenia 2017

Sklo ako plátno

 • Zmluva č. 17-142-01570
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.2. Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Pavol Macho /Katedra úžitkového umenia/
 • Obdobie riešenia 2017

Iconic Ruins / Shared Cities: Creative Momentum

 • Zmluva č. 17-380-03634
 • Fond na podporu umenia
 • Program 3.8.0. Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Vít Halada, ArtD. /Katedra architektonickej tvorby/
 • Obdobie riešenia 2017

Issues of reality

 • Zmluva č. 17-144-02542
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.4. Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Silvia Saparová ArtD. /Katedra fotografie a nových médií/
 • Obdobie riešenia 2017

Konstelationen – Konštelácie - Constellation

 • Zmluva č. 17-144-00613
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.4. Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Karol Weisslechner, akad. arch. /Katedra úžitkového umenia/
 • Obdobie riešenia 2017

Heimtextil 2018

 • Zmluva č. 17-144-00615
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.4. Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. MA Mária Fulková /Katedra textilnej tvorby/
 • Obdobie riešenia 2017

Prague Photo 2017

 • Zmluva č. 17-144-00637
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.4. Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: MgA. Miroslav Švolík /Katedra fotografie a nových médií/
 • Obdobie riešenia 2017

Sklo z Bratislavy

 • Zmluva č. 17-144-00611
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.4. Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Patrik Illo /Katedra úžitkového umenia/
 • Obdobie riešenia 2017

Prezentácia Ateliéru keramiky VŠVU na pražskom Designbloku

 • Zmluva č. 17-144-02818
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.4. Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. MgA. Daniel Piršč /Katedra úžitkového umenia/
 • Obdobie riešenia 2017

Bratislava – Wratislavia

 • Zmluva č. 17-144-00616
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.4. Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Silvia Čúzyová, PhD., doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD. /Katedra maliarstva/
 • Obdobie riešenia 2017

2016

Sence – Experience

 • Zmluva č. 16-510-00284
 • Fond na podporu umenia
 • Program 5.1. Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. MA Blanka Cepková /Katedra textilnej tvorby/
 • Obdobie riešenia 2016

Živá pamäť – Digitálna budúcnosť: Zachovanie textilného a šperkárskeho umenia a remesla pre budúcnosť

 • Zmluva č. 16-510-00311
 • Fond na podporu umenia
 • Program 5.1. Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. MA Mária Fulková /Katedra textilnej tvorby/
 • Obdobie riešenia 2016

25 rokov Katedry fotografie VŠVU, výstava študentov a pedagógov školy

 • Zmluva č. 16-510-00333
 • Fond na podporu umenia
 • Program 5.1. Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ľubo Stacho /Katedra fotografie a nových médií/
 • Obdobie riešenia 2016

Starosť o architektúru/Care for architecture, Expozícia v Česko-slovenskom pavilóne na Bienále architektúry v Benátkach

 • Zmluva č. 16-510-03887
 • Fond na podporu umenia
 • Program 5.1. Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Vít Halada, ArtD.  /Katedra architektonickej tvorby/
 • Obdobie riešenia 2016

Melting Tradition

 • Zmluva č. 16-510-03882
 • Fond na podporu umenia
 • Program 5.1. Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Štefan Nosko /Katedra dizajnu/
 • Obdobie riešenia 2016

SLOVAKIA, say cheese!

 • Zmluva č. 16-510-03883
 • Fond na podporu umenia
 • Program 5.1. Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Paštéková, PhD. /Katedra teórie a dejín umenia/
 • Obdobie riešenia 2016

Účasť na medzinárodnom fotografickom festivale Festival Circulations – J.E.E.P.

 • Zmluva č. 16-510-03884
 • Fond na podporu umenia
 • Program 5.1. Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD. /Katedra fotografie a nových médií/
 • Obdobie riešenia 2016

TALPA

 • Zmluva č. 16-142-01603
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.2. Prezentačné aktivity, výstavy, salóny, festivaly, prehliadky
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Štefan Nosko /Katedra dizajnu/
 • Obdobie riešenia 2016

Sympózium: Oskár Čepan a výtvarné umenie

 • Zmluva č. 16-342-03004
 • Fond na podporu umenia
 • Program 3.4.2. Vzdelávacie aktivity
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Marián Zervan, CSc. /Katedra teórie a dejín umenia/

Obdobie riešenia 2016


Nákup knižničného fondu pre AK VŠVU

 • Zmluva č. 16-613-03507
 • Fond na podporu umenia
 • Program 6.1.3. Akvizícia knižníc
 • Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Oľga Kasajová /Akademická knižnica VŠVU/
 • Obdobie riešenia 2016

Oppidum Residenti Galanta

 • Zmluva č. 16-142-01551
 • Fond na podporu umenia
 • Program 1.4.2. Prezentačné aktivity, výstavy, salóny, festivaly, prehliadky
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD. /Katedra maliarstva/
 • Obdobie riešenia 2016

Obnova budovy VŠVU Hviezdoslavovo nám. 18

 • Zmluva č. MK-611/2016/1.1
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Program  Obnovme si svoj dom
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. /Rektorát/
 • Obdobie riešenia 2016

2015

Obnova budovy VŠVU Hviezdoslavovo nám. 18

 • Zmluva č. MK-7500/2015/1.1
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Program  Obnovme si svoj dom
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. /Rektorát/
 • Obdobie riešenia 2015

Nákup knižničného fondu

 • Zmluva č. MK-1593/2015/2.5
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Program  2.5. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
 • Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Oľga Kasajová /Akademická knižnica VŠVU/
 • Obdobie riešenia 2015

TD KOPANICE – Tvorivá dielňa študentov Katedry architektúry a Katedry fotografie a nových médií VŠVU na Brestovci

 • Zmluva č. MK-2831/2015/4.3.3.
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Program  4.3.3. Umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ľubo Stacho /Katedra fotografie a nových médií/
 • Obdobie riešenia 2015

Open Studio 2015 (workshop edition)

 • Zmluva č. MK-2241/2015/4.3.3.
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Program  4.3.3. Umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD. /Katedra intermédií/
 • Obdobie riešenia 2015

Magisterskí diplomanti Vysokej školy výtvarných umení v šk. roku 2014/2015

 • Zmluva č. MK-2830/2015/4.3.2.
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Program  4.3.2. Umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Alexandra Niczová /Kancelária projektových činností/
 • Obdobie riešenia 2015

Fenomén Gemer (mladé medzinárodné sympózium)

 • Zmluva č. MK-2826/2015/4.3.3.
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Program  4.3.3. Umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: Rudolf Malacký akad. soch. /Katedra úžitkového umenia/
 • Obdobie riešenia 2015

RE/MIGRÁCIA OBRAZU

 • Zmluva č. MK-2828/2015/4.3.2.
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Program  4.3.2. Umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Jozef Sedlák /Katedra fotografie a nových médií/
 • Obdobie riešenia 2015

Volanie divočiny (workshop + kolaboratívny umelecký projekt)

 • Zmluva č. MK-2832/2015/4.4.5.
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Program  4.4.5. Umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Nóra Ružičková /Katedra intermédií/
 • Obdobie riešenia 2015

Monografia: Daniel Fischer

 • Zmluva č. MK-2823/2015/4.5.4.
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Program  4.5.4. Umenie
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Daniel Fischer, akad. mal. /Katedra maliarstva/
 • Obdobie riešenia 2015

The Loneliness of the Travelier

 • Zmluva č. MK-6451/2015/5.1.
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Program  5. Pro Slovakia
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Michal Czinege /Katedra maliarstva/
 • Obdobie riešenia 2015

WelsePunkt – výstava prác študentov ateliéru S+M+L_XL Kov a šperk VŠVU v Bratislave v rámci medzinárodného šperkárskeho podujatia Schmuck 2015 v Mníchove

 • Zmluva č. MK-6449/2015/5.1.
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Program  5. Pro Slovakia
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD. /Katedra úžitkového umenia/
 • Obdobie riešenia 2015

Prezentácia Ateliéru kreatívnej fotografie na PRAGUE PHOTO festivale v Prahe

 • Zmluva č. MK-6450/2015/5.1.
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Program  5. Pro Slovakia
 • Zodpovedný riešiteľ: MgA. Miroslav Švolík /Katedra fotografie a nových médií/
 • Obdobie riešenia 2015

LOADING (Local added in global)

 • Zmluva č. MK-6448/2015/5.1.
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Program  5. Pro Slovakia
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. František Burian, akad. soch.  /Katedra dizajnu/
 • Obdobie riešenia 2015